Oorspronkelijke Nederlandse versie van het verhaal uit The Rat Gazette: करणी माता मंदिर  Geschreven door mijzelf

Karni Mata Tempel
door Arjan Schuitman

De Indiase Karni Mata-tempel, gelegen in Bikaner in Rajasthan, herbergt ongeveer 25.000 zwarte ratten. De lokale bevolking verwijst naar de heilige ratten als Kabbas. De ratten eten en slapen in de hindoetempel, zwerven over het terrein en zegenen de duizenden pelgrims die elk jaar komen. 


De legende

De legende van Karni Mata, een vrouwelijke hindoe-krijger, vertelt het verhaal dat ze werd geboren in de jaren 1300 in de Charan-kaste en bekend stond als de reïncarnatie van de krachtige en onoverwinnelijke godin Durga. Durga gebruikte haar goddelijke kracht voor de bevrijding van de onderdrukten. De Charans stonden bekend om hun reputatie dat ze liever doodgingen dan een belofte te breken.

Toen de stiefzoon van Karni Mata stierf tijdens een ongeluk, terwijl hij water dronk uit een zwembad, probeerde Karni Mata een deal te sluiten met de God van de Dood, Yama, om haar verdronken stiefzoon te reïncarneren. Toen Yama weigerde haar te helpen, beloofde ze haar gemeenschap dat de Charan-kaste voor altijd zou leven als gereïncarneerde ratten, Kabbas. Wanneer een Kabba sterft, zal hij opnieuw als mens worden gereïncarneerd. Toen Karni Mata op 151-jarige leeftijd stierf, reïncarneerde ze als een witte rat en zorgde ze voor haar gezin.

Respect hebben voor de ratten in de tempel wordt door de hindoes als een goede daad beschouwd. Ze geloven dat de dood niet het einde is, maar het begin van een nieuw leven. Het aanbidden van de Kabba's brengt geluk, gezondheid en voorspoed in hun leven.


Gezegend door de ratten
Van alle legendes die de tempel omringen, is de meest gevolgde mythe voor geluk en fortuin het drinken van water rechtstreeks uit de kom waar ratten spelen en baden. Het eten van het voedsel of de melk drinken die wordt aangeraakt door de ratten of wanneer een Kaba over de voeten van de aanbidders loopt wordt beschouwd als een pure zegen. Toegewijde pelgrims wachten lange tijd rond de tempel om een glimp op te vangen van de witte rat die wordt gezien als de zegen van Karni Mata zelf.


Rattenkarma
"Ratten komen in je leven als onderdeel van je karma. Ze hebben een rol te spelen, lessen te leren en hun karmische essentie met jou te verzoenen. Daarom kun je het je niet veroorloven om ze te negeren of een kans te missen om met ze om te gaan. Je kunt ze jouw eigen menselijke kant laten zien, omdat de ratten je de kans geven om die te evolueren en jouw hogere natuur te manifesteren. Je moet ze met vriendelijkheid en mededogen behandelen zoals je andere mensen zou behandelen. Je kunt alleen geweldloosheid beoefenen met dieren zoals ratten die zwak en machteloos tegenover je zijn. Het is in relatie tot hen dat je een unieke kans hebt om mededogen te oefenen."

Spiritualiteit en symboliek zijn de twee fundamentele elementen van het hindoeïsme en dieren spelen daarin een belangrijke rol. Hindoes geloven dat dieren uit dezelfde elementen bestaan als mensen en daarom gelijkwaardige wezens zijn. "Dieren kunnen verschillen in hun capaciteiten, zoals de zintuigen, de geest, het ego en de intelligentie. Ondanks de aanwezigheid of afwezigheid van bepaalde aspecten van de natuur verschillen ze niet vanwege de zielen. Vooral de zielen zijn in alles hetzelfde."